30 Juli

Lömskt väder tilltrots verkar solen nu bryta igenom. Därmed kommer dagens fladdermusvandring i Fulltofta gå av stapelen som planerat. Hjärtligt välkomna kl 21.30!!

Foto: Trine Sundt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.