Fakta om fladdermöss

Skelettet av en nordisk fladdermus. Lägg märke till de gracila fingrarna och armbenen som utgör fladdermusens vingar.
 

I Sverige har man upptäckt 19 olika arter av fladdermöss. Samtliga är insektsätande, nattaktiva däggdjur och vissa kan bli över 20 år gamla. En fladdermus kan äta över 2000 myggor på en natt. Somliga flyttar söderut på hösten medan andra stannar kvar och sover i grottor, på vindar och i jordkällare. Fladdermössen har existerat i ca 65 millioner år. Homo Sapiens är därmed bara småpotatis med sina 200000 år som gäster på planeten. Trots att fladdermöss inte är farliga för människor tycker många fortfarande att dessa kloka och intressanta djur är lite obehagliga.

Min ambition är att ge fladdermössen den positiva uppmärksamhet de förtjänar!

På mina vandringar tar vi med oss lampor och fladdermusdetektorer och ni bjuds på möjlighet att se dessa speciella små djur jaga och leka och vi lyssnar på deras högfrekventa läten.

Mer fakta hittar du under Länkar.