För företag

Inventeringar

Myotis Natur och Kultur erbjuder inventeringstjänster för företag, kommuner och privatpersoner.

Företaget har specialistkompetens inom fältarbete, artbestämning, kartläggning och ljudanalys av inspelade fladdermusläten. Företaget utför också rovfågels- och fågelinventering, landskaps- och biotopanalys, erbjuder rådgivning och konsultation vid planering av vindkraftsetablering samt  rådgivning vid utförande av åtgärder för gynnande av fladdermöss och fåglar. Utöver rapportskrivning och miljökonsekvensbeskrivning levererar företaget guidningar, föredrag samt  pedagogiska och publika tjänster.

      Uppdrag i urval:

 • Fladdermusinventering, Billy Vind AB vindkraft
 • Fågel och fladdermusinventering, Billy Vind AB, vindkraft
 • Fladdermusinventering och landskapsanalys, Billy Vind AB vindkraft
 • Fladdermusinventering Vånevik, Oskarshamn
 • Fladdermusinventering Månslunda, Skåne
 • Fladdermusinventering, Hallaröd., Skåne
 • Artdokumentation, Sallerup, Skåne
 • Rådgivning, Eslövs kommun
 • Rådgivning Länsstyrelsen, Skåne
 • Projekt Bechsteins fladdermus, Skåne
 • Assisterande inventerare, Eslövs Kommun.
 • Utbildning av Fältbiologerna i Skåne.
 • Rådgivning och utbildning, Alnarp.
 • Vinterinventering av fladdermöss, Taberg, Jönköping.
 • Vinterinventering, Ädelfors, Småland.
 • Vinterinventering, Buskerud, Norge.
 • Informationsinsatser genom etablering av Facebookforum ”Fladdermöss i Sverige”.
 • Organisering av fladdermussymposium: ”Artbestämning och ljudanalys av fladdermöss.”
 • Privata guidningar, konsultation och rådgivning.

Referenspersoner:

 • Michel Barataud , fladdermusspecialist, Frankrike.
 • Jens Rydell, zoolog och fladdermusspecialist.
 • Jeroen van der Koij, biolog, Norges Zoologiske Forening.
 • Johan Eklöf, biolog, Graptolit AB fladdermusinventering.
 • Sofia Gylje Blank, biolog, Noctula AB. SLU:s Artdatabank
 • Maria Nedinger, biolog, Länsstyrelsen.
 • Petra Bach, zoolog och fladdermusspecialist, Tyskland.
 • Staffan Åkerby, f d ordförande i Skånes ornitologiska förening

Jag skräddarsyr även fladdermusevent för ditt företag!

Detta sker i skymningen, varhelst det finns fladdermöss.
Skulle det finnas intresse för att även uppleva glasblåsning kan jag ta med er på ett äventyr i vårt Glasblåseri. Kontakta mig för mer information och priser.

Bokning:
Telefon: 0046 736821055 eller 0046 41321055
Mail: espen@incendi.se

www.incendi.se

    

Fotograf Alf Ljunkvist