Tag Archives: vaknar

Fladdermussäsongen börjar!

            Nyvaken Nordisk fladdermus fotograferad av Sofia Gylje Blank/Noctula

  Nu börjar fladdermössen att dyka upp igen efter vinterns sömn och för oss fladdermusentusiaster är det högtid. Nu är det ut i natten med detektorer och lampor för att beundra och lära mer om dessa otroliga djur. Själv firar jag med att sjösätta denna fladdermushemsida och hoppas att jag genom denna manöver kan bidra till att väcka det slumrande fladdermusintresset i mina medmänniskor. Från och med Maj börjar också säsongen för mina naturvandringar, där du bjuds med på sinnliga upplevelser i försommarnatten.