Törnrosa

Det är midvinter och snön ligger som tjocka täcken över granarna. Fladdermössen hänger fortfarande i sina grottor i djup sömn. Jag deltog i seminarium och vinterinventering i Norge. Under ledning av Norges stora smådjursexpert, Jeroen van der kooij gick vi först igenom artbestämmning av sovande fladdermöss,

foto: Elias Ander

foto: Elias Ander

sedan fick vi en uppdatering av fladdermusläget i grannlandet. Jeroen berättade också om fladdermushospitalet som han driver. Till Jeroens fladdermusmottag kommer skadade eller svaga djur från hela Norge. Till och med från Nordsjöns oljeriggar kommer bevingade patienter för att tilbringa vintern under Jeroens storhjärtade vård.

 

Länk till Flaggermusmottaket i Norge:.

                                      http://www.zoologi.no/flaggermus/mottak/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.